Veelgestelde vragen

Komen er nog kosten bij?
Hoe zit het met het koopcontract?

Een koopakte is een schriftelijk koopovereenkomst tussen de koper en verkoper van een woning. Andere woorden voor koopakte zijn koopcontract en koopovereenkomst. In de koopakte wordt onder andere het volgende vastgelegd:

  • Gegevens van de koper en verkoper
  • Gegevens over de woning
  • De koopsom en de waarborgsom
  • Ontbindende voorwaarden
Voorlopige koopakte Wanneer u de koopakte tekent heeft u een bedenktijd van drie dagen. Dit is het voorlopige koopcontract. Deze bedenktijd is wettelijk vastgelegd en geldt alleen voor de koper. In overleg met de verkoper kan de bedenktijd worden uitgebreid, dit moet dan wel worden vastgelegd.   Ontbindende voorwaarden In de koopakte worden ook de ontbindende voorwaarden opgenomen van het contract. De ontbindende voorwaarden zijn de geldige redenen om af te zien van de koop of verkoop van een woning. Enkele voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:
  • De hypotheek niet rond kunnen krijgen.
  • Geen woon- of huisvestingsvergunning kunnen krijgen.
  • De uitkomst van een bouwkundig onderzoek.

Wat is mijn huis waard?
Hoe kan ik me voorbereiden?
Hoe werkt een Open huis?
Wat is een internetmakelaar?